Aktuality

Liturgický kalendář

22.10 29. neděle v mezidobí
25.10 slavnost Výročí posvěcení kostela
25.10 slavnost Výročí posvěcení kostela
28.10 svátek sv. Šimona a Judy
29.10 30. neděle v mezidobí
1.11 slavnost Všech svatých
2.11 vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Kalendář

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Banner Vezmi a čti

Fatimské jubileum - plnomocné odpustky

Datum: 
13.10.2017

Jubilejní rok Fatimy

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

 

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

 

a)    věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny marie, pomodlí se Otče náš, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Mari Fatimskou;

 

b)   věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoli chrámu, oratoři  či  na  vhodném  místě,  ve  výroční  dny  zjevení                (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny marie, pomodlí se Otče náš, vyznání víra (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

 

c)    věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

 

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:

SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

A MODLITBA NA ÚMYSL SVATÉHO OTCE.