Aktuality

Liturgický kalendář

25.2 2. neděle postní
4.3 3. neděle postní
11.3 4. neděle postní
13.3 výroční den zvolení papeže Františka
18.3 5. neděle postní
19.3 slavnost sv. Josefa
25.3 Květná neděle

Kalendář

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Banner Vezmi a čti

Fatimské jubileum - plnomocné odpustky

Datum: 
13.10.2017

Jubilejní rok Fatimy

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

 

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

 

a)    věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny marie, pomodlí se Otče náš, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Mari Fatimskou;

 

b)   věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoli chrámu, oratoři  či  na  vhodném  místě,  ve  výroční  dny  zjevení                (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny marie, pomodlí se Otče náš, vyznání víra (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

 

c)    věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

 

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:

SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

A MODLITBA NA ÚMYSL SVATÉHO OTCE.